Sepet - 0.00 

Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Müracaatlarında İstenen Belge ve Şartlar

PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ MÜRACAATLARINDA İSTENECEK BELGELER VE ŞARTLAR
(87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 121.Maddesi ile (Yönetmeliğin Madde:5-6 ve 11. Maddesi)


Madde:5 (Adaylarda Aranacak Nitelikler)
• 18 yaşından büyük olmak,
• En az ilkokul mezunu olmak,
• Ateşli silahlar ve/veya patlayıcı maddelerle islenen cürümlerden hüküm giymemiş olmak,
• Taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olmamak,
• Taksirli suçlar hariç, bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olmamak,
• Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yargılama kapsamına giren suçlarla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan birinden hüküm giymemiş olmak,
• 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı suçların birinden mahkûm olmamak,
• Ateşleyicilik işine engel olacak akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı bulunmamak,
• Yabancı uyruklu vatandaşlar için, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından çalışma izni ve meşruhatlı ikamet teskeresi almış olmak,
• Kısıtlı olmamak şartları aranır.

Madde:6 ( Adaylardan istenecek belgeler)
Adayların aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile ikamet ettikleri İl Emniyet Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekir;
Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı)
Vukuatlı Nüfus kayıt Örneği . (İlçe nüfus müdürlüğünden alınacak)
• Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
Öğrenim durumunu gösteren belge aslı ve onaylı örneği, (İlkokul-Lise-Yüksekokul gibi)
• 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve bu kanunun uygulama yönetmeliği hükümleri çerçevesinde mahalli kolluk amirliği kayıtlarına uygunluğu tasdiklenmiş muhtarlık ikamet il muhabiri,
• Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu,
Adli sicil belgesi. (Adli sicil kaydı arşiv kaydı ile birlikte şubeden temin edilecek matbu evrakın arkasına alınacak olup, suç kaydı çıkması halinde çıkan suç yada suçlarla ilgili mahkemece kesinleşme şerhi verilmiş tasdikli mahkeme kararı da getirilecektir.
• Şubeden temin edilecek müracaatçının fotoğrafının yapıştırıldığı ve imzaladığı matbu form fotokopisi verilen belgeler (EK-2 Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Formu), müracaatı alan görevli tarafından asli ile karşılaştırılarak “Aslı Görüldü” ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır.
Valilikçe durumu uygun görülenlerden, dosyaları Bakanlığa gönderilen adaylara ait liste, sınav kuruluna intikal ettirilir.

Madde:11 (Belge Çeşitleri)
(A) Sınıfı Yeterlilik Belgesi:
PROTEKNİK maddelerin ateşlenmesi isini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.
(B) Sınıfı Yeterlilik Belgesi: Yer üstünde yapılacak işlemlerle ilgili Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin ateşlenmesi isini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.
(C) Sınıfı Yeterlilik Belgesi: Yer altında ve grizulu ocaklarda yapılacak işlemlerle ilgili Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin ateşlenmesi isini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.

Bu yazı Ruhsat İşleri Şube Müdürlüğünün web sitesinden alınmıştır.

Yorum Yazabilirsiniz
Ürün Etiketleri
http://www.dermosoftmarket.com
Türkiyenin her yerine ürün gönderimi yapılmaktadır.